Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Způsoby použití

Produkty společnosti International Flood Control mohou při úniku nebezpečných bio materiálů, odpadních vod či tekutých chemikálií zabránit jejich dalšímu šíření. Jeden patnáctimetrový tubus Tiger Dam, který v prázdném stavu váží pouhých 27kg, je připraven k použití během devadesáti sekund. Okamžitě může být napuštěn až 2,7 tunami chemikálií či jinými odpadními tekutými směsmi. Stačí použít pěticentimetrovou pumpu a napustit kapalinu, písek či suť do tubusu. Tubus se tak během chvíle promění ve vzduchotěsnou jímku. Nebezpečný materiál je pak možné později přepumpovat z tubusu do speciálního nákladního auta a zlikvidovat podle zákona o ochraně životního prostředí.

Pevné protipovodňové hráze

 • Společnost International Flood Control nabízí jako další variantu systému Tiger Dam plastové tubusy, které lze jednoduše naplnit betonem. Navezením zeminy a osázením tak bez náročných stavebních příprav vznikne pevná protipovodňová hráz, která nenaruší přírodní ráz krajiny.

Ochrana technických budov

 • Protipovodňové zábrany mohou nahradit pytle s pískem a také skupiny dobrovolníků, bez nichž se neobejde stavba protipovodňových hrází sloužících pro ochranu vybavení technických budov v době záplav.

Ochrana soukromého majetku

 • Před očekávanou povodňovou vlnou mohou majitelé nemovitostí rychle a efektivně ochránit svůj majetek strategickým rozmístěním této flexibilní bariéry okolo svého domu. ­Mohou tak výrazně eliminovat škody způsobené přívalovou vodou.

Ochrana kanalizační sítě

 • Mnoho měst ještě využívá kombinovanou kanalizační síť pro odpadní a dešťovou vodu. V období silných dešťů tato kanalizační síť není schopna pojmout tak velký nápor a odpadní voda teče přímo do řeky, aniž by prošla čističkou. Správně postavená hráz dokáže zachytit velké množství vody a snížit tak objem odpadní vody, která se dostává do kanalizačního systému.

Zásobování pitnou vodou

 • Někdy mohou povodně způsobit poškození vodovodního řadu a následné přerušení dodávek pitné vody. Pokud je systém Tiger Dam naplněn pitnou vodou, lze ho přechodně použít k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Zavlažovací systémy

 • Systém Tiger Dam je možné rovněž využít pro přepravu či odklon vody z řek, podobně jako zavlažovací kanály. Systém Tiger Dam dokáže propojit řeky se zemědělskými oblastmi a výrazně snížit náklady spojené se stavbou zavlažovacích kanálů, které se používají pouze v dobách s nízkým srážkovým úhrnem.

Rafinérie

 • Protipovodňové hráze Tiger Dam slouží také pro ochranu rafinérií před povodňovou vodou a mohou zabránit rozšíření uniklých chemikálií.

Golfová hřiště a sportovní areály

 • Systém mobilní protipovodňové hráze může posloužit i k ochraně golfových hřišť či jiných sportovišť odkloněním toku řeky či jiných vodních zdrojů.

Zadržovací rybníky – venkovské oblasti

 • Systém může sloužit k zadržení vody při jarním tání, kterou je pak možné například v období sucha využít při zavlažování.

Chemičky

 • Tiger Dam mohou při úniku chemikálií zabránit jejich šíření. Jsou přitom levnější variantou než různé zemní práce a protihavarijní pláště, které se jinak běžně v těchto případech používají.

Lávky přes řeku

 • Systém Tiger Dam znamená úsporné řešení, ohleduplné k životnímu prostředí i v případech, kdy je potřeba odklonit část řeky nebo jen opravit lávku či most. Celý projekt je tak možné výrazně zjednodušit.

Stavba komunikací

 • Vhodným pomocníkem může být systém Tiger Dam i při výstavbě komunikací. Odkloněním vody lze zabránit jejímu průtoku na stavbu a zajistit tak nejen bezpečnost práce, ale i rychlé a efektivní dokončení výstavby.

Stavby

 • Systém Tiger Dam se dá použít při jakékoliv opravě či stavbě cest nebo domů. Je nejenom ekonomický, ale jeho použití je velice jednoduché. Tubusy lze navíc rychle a jednoduše složit.

Oprava mostů

 • V případě oprav velkých mostů pomůže tento systém zajistit bezpečnost pracovní oblasti a umožní pracovnímu týmu jednoduše a rychle dokončit nezbytné opravy.