Kompletní protipovodňové zábrany Tiger Dam System.

Tygří přehrady v České republice

Společnost Johnny servis se od 1. ledna 2011 stala výhradním distributorem protipovodňových mobilních zábran kanadské výroby Tiger Dam pro střední Evropu. Tyto protipovodňové zábrany jsou významným prostředkem ochrany před přívalovou vodou a využívají se celosvětově již od roku 1990.

Systém Tiger Dam vyvinula kanadská společnost International Flood Control jako reakci na stále rostoucí poptávku po novější a přijatelnější alternativě, která by nahradila pytle s pískem. Zrodil se tak unikátní systém plastových tubusů plněných vodou, které je možné jednoduše spojovat, rychle rozmístit a použít je v různých situa­cích jako ochrannou bariéru proti vodě. Právě schopnost kontrolovat a odklonit přívalovou vodu do určité oblasti, kde nezpůsobí tak velké škody, je klíčovým momentem každého protipovodňového plánu. Rychlá a pružná reakce je při živelní pohromě naprosto nezbytná.

Stavba protipovodňových hrází Tiger Dam není náročná na čas, ani na manipulaci. Pro obsluhu každé části systému stačí jeden až dva lidé a práce nevyžaduje ani využití těžké techniky. Výrazně se tak zkrátí doba, kterou musí dobrovolníci strávit v přední linii, často v přímém ohrožení života. Zcela odpadá zvedání stovek těžkých pytlů s pískem i případná zranění při manipulaci s nimi. Hráz přitom dokáže vzdorovat téměř stejné výšce jakou má ona sama. Systém Tiger Dam je zároveň šetrný k životnímu prostředí, nezanechává žádné stopy po použití a navíc může být napuštěn přímo povodňovou vodou. Byl navržen tak, aby byl stabilní a dokázal se přizpůsobit nejen různým situacím, ale i podnebí. Původně měl sloužit pro zadržení ledových ker na řekách, proto je velmi odolný i proti mrazu.

Cílem společnosti JOHNNY SERVIS je poskytnout protipovodňový servis v případech nouze a zajišťovat nejen distribuci a prodej tohoto výrobku, ale postupně nabídnout také pronájem protipovodňových zábran jako účinné ochrany před povodněmi. Díky použití metody „vodou proti vodě“ není dále nutné při povodních stavět hráze z pytlů s pískem. Protipovodňové tubusy mohou být proto skvělým pomocníkem pro všechny záchranné složky, neboť je možné je použít na všech druzích povrchů, v libovolné délce i výšce a lze je navíc různě tvarovat v závislosti na terénu. Osvojením si tohoto systému a následnou integrací do již existující protipovodňové ochrany je možné výrazně zefektivnit činnost záchranářů a minimalizovat tak ztráty na lidských životech i škody na soukromém, veřejném či firemním majetku.